Armáda spásy v ČR

Armáda spásy v České republice poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se pomáhat i těm, kteří z lidského hlediska již nemají šanci nového návratu.
Po celé České republice poskytujeme tyto druhy sociálních služeb: Služby pro osoby bez domova (noclehárny, denní centra, azylové domy), Služba následné péče, Sociální rehabilitace, Domovy přístav (domov pro seniory se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší), Sociálně aktivizační služby pro seniory, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Ordinace pro chudé.
Armáda spásy v České republice, z.s. , Centrum sociálních služeb Staňkova v Brně poskytuje primárně tyto služby:
TERÉNNÍ PROGRAMY SLUŽBY PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ
Práce je zaměřena na ty, kteří nenajdou cestu ani do základních nízkoprahových služeb. Jedná se o lidi, kteří žijí přímo na ulici nebo v nějakém provizorním bydlení. Naši terénní pracovníci nabízejí kontakt, pomoc při řešení některých složitých situací a také možnost přechodu do vyššího stupně služeb. Pracuje se často nejen s muži, ale i s ženami a také s mladými lidmi, kteří odešli z domova.
TRÉNINKOVÉ BYTY
Vzhledem k tomu, že v typologii sociálních služeb neexistuje možnost další sociální služby v oblasti bydlení, a vzhledem k chybějící koncepci sociálního bydlení se Armáda spásy snaží zaplňovat i tuto důležitou část práce pro ty, kteří nemusí využívat sociální službu, ale s určitým stupněm podpory jsou schopni získávat dovednosti k samostatnému bydlení. V této oblasti se zaměřujeme na samostatnější bydlení v rámci azylových domů nebo na možnost bydlení v bytech, kde Armáda spásy uzavírá s potřebnými a předem vytipovanými osobami podnájemní smlouvu.
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jedná se o centra, která poskytují prostor pro děti převážně od 6 – 26 let, které se dostaly do nejrůznějších problémů. Zaměstnanci se zaměřují nejen na podporu v oblasti výuky a pomoci s přípravou do školy, ale hlavně na pomoc při hledání základní životní orientace, překonávání nepříznivých sociálních a životních situací formou navazování důvěry, rozhovorů a dalšími aktivitami (např. společenskými, kulturními a sportovními činnostmi, výlety apod.).

UPLATNĚNÍ PRO STUDENTY:

FHS

NABÍDKA STÁŽÍ:

Stáže nabízíme nejen praktikantům, ale i pracovníkům jiných sociálních služeb v obou sociálních službách

KONTAKT:

Za Prevenci Bezdomovectví Mgr. Martina Dostálová, vedoucí služby
email: martina.dostalova@armadaspasy.cz
tel: +420 773 770 252
Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Mgr. Ivana Kudělová, ředitelka
email: ivana.kudelova@armadaspasy.cz
tel: 737 215 425

2.11. 2021 9:00 - 13:00

Zpět na Seznam vystavovatelů