Alzheimer Centrum

Tradiční hodnoty a moderní terapeutické postupy – takové heslo nejlépe charakterizuje Alzheimercentrum.
Společnost byla založena v roce 1996 jako první specializované zařízení v České republice k poskytování kvalitní kvalifikované péče osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. V současné době poskytujeme odbornou péči ve 13 centrech napříč celou Českou republikou.
Od svého založení Alzheimercentrum klade zásadní důraz na kvalitu poskytované péče a individuální přístup. Považujeme za samozřejmost, že každý klient je osobnost a má jiné zvyky i zájmy. Samozřejmostí je tedy nastavení individuálního plánu péče, který plně zohledňuje jeho aktuální zdravotní stav i potřeby.
Řídíme se moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z nejnovějších vědeckých poznatků, ale i zkušenostmi z více než 20leté praxe. Náš odborný personál v péči a přístupu ke klientům používá prvky bazální stimulace, validace a širokou škálu aktivizačních programů.
Naše práce byla v řadě center oceněna prestižním certifikátem kvality Vážka, udělovaném Českou alzheimerovskou společností. Jsme také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

UPLATNĚNÍ PRO STUDENTY:

FHS

KONTAKT:

doc. Ing. PAVLA STAŇKOVÁ, Ph.D.
ředitelka zařízení
E-mail: reditelka.zlin@alzheimercentrum.cz
Tel.: +420 773 377 070"

PREZENTACE:

NE


Zpět na Seznam vystavovatelů