Charita Uherský Brod

Charita Uherský Brod je organizace, která poskytuje sociální služby lidem v těžké životní situaci. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče. Provozuje také Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje, které má své působiště v budově Zlínského klubu. Připojili se tak k dalším 10 centrům, která v České republice fungují díky projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“.
Mezi aktivity RDC patří např. vytvořit webovou stránku a databázi dobrovolnických příležitostí, podpora a propagace dobrovolnictví v kraji, pořádání dnů otevřených dveří RDC, uspořádání Dnů dobrovolnictví v kraji, bezplatné vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů, a také poradenství v oblasti dobrovolnictví.

UPLATNĚNÍ PRO STUDENTY:

FHS

ONLINE PREZENTACE:

NABÍDKA STÁŽÍ:

Mgr. HALUZOVÁ JANA
Koordinátor dobrovolnictví
Vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje
Mobil.: +420 724 651 281
E-mail: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz

PREZENTACE:

12:30


Zpět na Seznam vystavovatelů