Charita Zlín

Charita Zlín je nestátní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu. Jejich posláním je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. V současné době provozují čtyři střediska, která poskytují sociální služby nejrůznějším skupinám sociálně potřebných a středisko odborné zdravotní domácí péče, včetně tzv. hospicové. Studentům nabízí stáže, praxe a vše s ohledem na případné vládní nařízení. Nejčastěji skrze službu s názvem Domovinka, kterou spravuje centrum denních služeb pro seniory.

UPLATNĚNÍ PRO STUDENTY:

FHS, FMK

NABÍDKA STÁŽÍ:

V aktuální době nemají pro studenty vysokých škol volné pracovní pozice.

KONTAKT:

Ing. ROMAŇÁKOVÁ PAVLA
Projektová manažerka
Tel.: +420 577 224 050
Mobil: +420 603 491 601
E-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz

PREZENTACE:

NE


Zpět na Seznam vystavovatelů