Plastr

Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Základní klastrová síť vytvořená 16 plastikářskými firmami je v současnosti doplněna již na téměř 50 členů, včetně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, brněnského Centra vědecké excellence CEITEC a dvou středních škol. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví. Cílem aktivit společnosti je podpora činnosti a rozvoje členů klastru zejména v oblasti vývoje a inovací, kde členům nabízí služby v oblasti materiálového výzkumu a technologického vývoje a provozuje testovací a vývojové Středisko pro modelování výrobků z plastů. Velmi důležitou roli má pro firmu i mezinárodní spolupráce. Plastr spolupracuje nejen s česko-slovenskými klastry, ale i s plastikářskými klastry např. v Polsku a Slovinsku. Internacionalizační cíle naplňuje také díky členství v organizaci EuPC (European Plastics Converters), jejímž posláním je zaštiťovat zájmy zpracovatelů plastů na evropské úrovni.

UPLATNĚNÍ PRO STUDENTY:

FT, FMK, FaME

WEB:

NABÍDKA STÁŽÍ:

V programu studentských stáží a praxí zprostředkovává společnost navázání spolupráce „student-firma“, která stážistům umožní získání pracovní zkušenosti u potenciálního zaměstnavatele, případně možnost volby tématu a realizace diplomové práce.

KONTAKT:

honkova@plastr.cz
hausner@plastr.cz

PREZENTACE:

NE


Zpět na Seznam vystavovatelů