Zlínský kraj

Krajský úřad je orgánem Zlínského kraje, který realizuje rozhodnutí Rady a Zastupitelstva. Jako základní vizi mají stanové být profesionálním a efektivním úřadem či důvěryhodným zaměstnavatelem, který aktivně přispívá ke zvyšování kvality života občanů.
Krajský úřad Zlínského kraje vykonává činnosti stanové zákony, tedy poskytuje veřejné služby, které vedou ke spokojenosti občanů a k všestrannému rozvoji kraje.

UPLATNĚNÍ PRO STUDENTY:

FHS, FaME, FAI, FT

NABÍDKA STÁŽÍ:

Krajský úřad má v současnosti otevřené výběrové řízení na pozice Zaměstnanec oddělení informatiky a Metodika sociální péče. Více nabídek uplatnění v rámci Zlínského kraje najdete na webových stránkách.

KONTAKT:

GAZDOŠOVÁ EVA
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Tel.: +420 577 043 249
E-mail: eva.gazdosova@kr-zlinsky.cz

PREZENTACE:

NE

2. 11. 2021 09:00 - 10:00

Zpět na Seznam vystavovatelů