Soutěž o ceny

  Oslov firmu na veletrhu a vyhraj

Využijte skvělé příležitosti setkat se na UTB se zástupci více než sedmdesáti firem, oslovte je, zeptejte se na to, co Vás zajímá a prodejte sebe a své dovednosti.

Pro všechny aktivní studenty a absolventy UTB máme připravenou soutěž o hodnotné ceny.

Co můžete vyhrát?

Přehled se připravuje.

 

Pravidla soutěže

Organizátor soutěže:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Doba trvání soutěže:

Soutěžit o ceny můžete po dobu konání veletrhu, tj. 3. 11. 2020 od 9:00 do 15:00 hod.

Podmínky účasti soutěže:

  • Soutěže se může zúčastnit každý účastník (student/absolvent UTB) veletrhu Business day 2020.
  • Při vstupu na veletrh si vyzvedněte soutěžní kartičku, na kterou si dopíšete své jméno /příjmení a email adresu. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účast v soutěži.
  • Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem organizace soutěže a předání případné výhry, splnění zákonných povinností a případné vypořádání právních nároků. Organizátor soutěže zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně po dobu trvání soutěže a dále pak 14 dní po skončení soutěže (veletrhu). Poté budou veškeré údaje skartovány.
  • Účastník soutěže má právo požadovat po UTB informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, právo požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po organizátorovi výmaz osobních údajů, obrátit se na UTB (dpo@utb.cz) nebo na příslušný dozorový orgán v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů,
  • Na kartičku musíte nasbírat 5 samolepek. Čtyři samolepky od vystavovatelů, přičemž zastoupeny musí být obě barvy samolepek (na U13 budou vydávány žluté, na KC bílé). Samolepky dostanete od zástupců firem, pokud je aktivně oslovíte, popovídáte si s nimi o jejich firmě a možnostech uplatnění, např. co obnáší výběrové řízení, jaké požadavky jsou na uchazeče kladeny atd.
  • Pak už stačí navštívit některou se zajímavých přednášek na U13/131, kde obdržíte další nálepku (zelenou).
  • Každý návštěvník může vhodit do slosování pouze jednu vyplněnou kartičku, pokud vyplní a odevzdá větší počet kartiček, bude ze soutěže diskvalifikován!
  • Účastí v soutěži účastník soutěže souhlasí s těmito Pravidly soutěže.

Způsob určení výherce a předání cen

Jakmile budete mít na soutěžní kartičce 5 samolepek (všech barev), vhoďte ji do připraveného boxu na stáncích Job Centra. Soutěžní kartičky vhozené do boxu před prvním slosováním, budou znovu losovány po skončení veletrhu.

!Soutěžní kartičky můžete vhazovat nejpozději do 15:00 hod. v den konání veletrhu!

Vyhlášení soutěže proběhne na stánku během dne dvakrát. Poprvé v 12:00 hod. na podiu Kongresového centra a podruhé po skončení veletrhu v 15:15 hod. tamtéž.

 

Výherce budeme kontaktovat prostřednictvím emailu, kde bude upřesněno, kdy a kde si ceny mohou převzít.

Pokud si výherce soutěže nevyzvedne cenu do 14 dnů od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch organizátora. Organizátor splní svoji povinnost kontaktovat výherce, pokud ve lhůtě 14 dnů ode dne ukončení soutěže alespoň jedenkrát kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla bez jakéhokoli důvodu kdykoliv a jakkoliv pozměnit nebo soutěž zrušit.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.